Ösjönäs

Här finns några bilder från lägret, så att du får minnas eller får lite extra inblick i lite av allt det roliga vi genomförde.

Engelska filmer…

Nu har klassen jobbat en period med London i blickpunkten. Förutom texter och hörövningar har arbetet även resulterat i en del som eleverna själva föreslagit. Många valde att göra film, några att skriva en resedagbok eller väggtidning.
Jag som lärare kan i alla fall konstatera att det har varit ett stort engagemang i arbetet och en härlig glädje, skaparanda, samarbete, …

Politikerdebatt

Idag var det dags för våra politiker i de mycket lokala partierna att presentera sina program.
De var mycket modiga och fick förutom träning i att prata till åhörare också erfara svårigheten att besvara frågor.
Kanske har vi ett gäng blivande politiker bland klasskompisarna…

Detta bildspel kräver JavaScript.