FN-firande på Hammarnskolan

Alla klasser bidrog med något. Tvåan berättade om när man kunde känna sig trygg.

Frukost i Mums!!!

Fantastiskt gott. Det behövs ingen lunch i dag!!!

Klassrumsgympa!!!

På torsdagar har vi sångstund med 3.an och deras fröken. Vi tränade på sångerna till FN-dagen och så lärde vi 3:orna en rörelsesång.